Wat is mediation

Mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen.

                                                                                  Hoe werkt mediation

Bij mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen. Mediation bestaat uit gesprekken tussen u, de ander en de mediator. U zit samen aan tafel. De mediator is de gespreksleider en begeleidt het proces. Dit proces start met het ondertekenen van een overeenkomst, de mediation-overeenkomst.  

                                       ‘Bij mediation draait het niet om juridische ‘gelijk’ maar om een voor iedereen acceptabele oplossing’

                                                                          Waar vindt mediation plaats?

Elke plek die veilig en comfortabel is. Uiteraard is onze ons kantoor daarvoor zeer geschikt. 

                                                                                          De mediator

De mediator zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen. Hij helpt u om samen te zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed werken. De afspraken die u gezamenlijk maakt om het geschil op te lossen, worden door de mediator op papier gezet. 

                                                                                  Wat als het niet lukt?

Als het niet lukt om er via mediation uit te komen, dan kan de zaak altijd nog worden voorgelegd aan de rechter.

                                                                                  Bij het einde van mediation

Als het mediationtraject succesvol afgerond is, hebben de betrokkenen een goed onderhandelingsresultaat bereikt waar allen tevreden mee zijn. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

  

Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn? Bel +31 615853347 of mail naar info@sf-mediation.nl