Kosten


De kosten van de mediation bestaan uit het honorarium en eventuele overige te maken kosten. Het uurtarief is afhankelijk van het soort mediation en de werkzaamheden. De tijdsbesteding wordt verantwoord in de vorm van een gespecificeerd kostenoverzicht. Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht. SF-Mediation&Advies beschikt over een eigen mediation-ruimte in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze staan gratis ter beschikking.

Meestal betalen de partijen elk de helft van de kosten, maar het staat hen vrij om hierover andere afspraken te maken. In conflicten tussen werkgever en werknemer neemt de werkgever de kosten vaak voor zijn rekening. Wie de rekening betaalt, is van geen enkele invloed op de mediation. Die voorwaarde wordt ook zo vastgelegd in de mediation- overeenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend, dus partijen inclusief de mediator moeten zich daaraan houden.Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn? Bel +31 615853347 of mail naar info@sf-mediation.nl