Mediation in overheidszaken


U kunt een conflict hebben met de overheid. Conflicten die tussen u en overheid  ontstaan lost u het best op door mediation. Rechterlijke procedures vergen tijd, brengen hoge kosten en leiden vaak tot onbegrip. Mediation reduceert het aantal procedures en verbetert de relatie tussen u en de overheid. Onder overheidszaken vallen onder andere: conflict of onenigheid met Gemeente, UWV, Belastingdienst, Provincie, Waterschappen, het Rijk etc.


De mediators van SF-Mediation&Advies kennen de overheid van binnen en van buiten. Dat maakt ons bij uitstek geschikt om als brug en vertaler van belangen te functioneren. Het is onze ervaring dat als de stap naar mediation eenmaal is gezet, overheid en ingezetene elkaar in hun verschillende posities en verantwoordelijkheden heel goed begrijpen en er meestal in slagen om  tegenstrijdige belangen in de realiteit met elkaar te verenigen.

                                                                    ‘Professionaliteit, onafhankelijkheid, neutraliteit en betrokkenheid staan bij ons centraal’


Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn? Bel +31 615853347 of mail naar info@sf-mediation.nl