Werkwijze


U kunt als een van de conflictpartners contact met ons opnemen, maar ook als een derde partij/ opdrachtgever (werkgevers, arbodienst, vertrouwenspersoon, woningbouwvereniging, organisaties, bedrijven, overheidsinstanties etc.) kan contact met ons opnemen.

Zodra wij uw verzoek ontvangen, neemt de mediator contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden allee deelnemers en betrokkenen in kaart gebracht. De mediator checkt of bij alle deelnemers commitment bestaat om het conflict door middel van mediation op te lossen. Ook controleert de mediator de mandaat (de bevoegdheid om deel te nemen aan mediation)  

Als alle deelnemend partijen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan krijgen de partijen de informatiebrochure over mediation en de mediationovereenkomst met de algemene voorwaarden en een uitnodiging voor het mediationgesprek. Uiteraard worden de kosten van mediation besproken.

Voor de start van het mediationgesprek wordt de mediationovereenkomst ondertekend door alle deelnemende partijen en de mediator. Als deelnemende partijen gereed zijn, brengt de mediator de deelnemende partijen met elkaar in gesprek.

Indien nodig en gewenst kunnen de partijen ook met hun advocaat of een  deskundige deelnemen aan het mediationgesprek. In dit geval kunnen de partijen in overleg een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen door deze personen.  

Tijdens de eindfase worden de afspraken die gemaakt zijn in kaart gebracht. Er wordt een vaststellingsovereenkomst en ondertekend door de partijen. Als de deelnemers de vaststellingsovereenkomst een executoriale titel willen geven, dan kunnen wij een afspraak regelen met onze samenwerkende notaris. Als na de mediation een verzoekschrift ingediend moet worden bij de Rechtbank, regelen wij dit met onze samenwerkende advocaten.


Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn? Bel +31 615853347 of mail naar info@sf-mediation.nl